събота, 11 март 2017 г.

От стария сандък: Ден и Нощ
Какво ли няма в един стар сандък на тавана?
Но,
 ако тръгнеш 
още с първите
 лъчи... 
Макар с минута 
(Или две!)
 по- рано,
Душата ми 
от болка
 ще мълчи...
Денят- на разни
 настроения е
раздробен,
които Залезът събира 
в едно- единно 
цяло...

Странник