петък, 2 ноември 2012 г.

По „Одисея”…

Четох...И ме впечатли отново... За кой ли път вече?!
Художникът се нарича Луис Фредерик Шултценбергер.
Те дърпаха с всички  останали им сили
греблата подгизнали в солената вода
под палещото Слънце,
дори и в пазвата невидима на Мрака…
А също под студените стрели
на бурни дъждове, изсипани
от облаци изскочили от нейде скрито.
И молеха се…Молеха се всички Богове
да се смилят над участта им,
защото се досещаха…
Защото Сънищата, разлюлени от морето
злобно предвещаваха какво ги чака…
И идеха с пълни мехове Ветровете
винаги насреща им, защото Посейдон
ги призоваваше сърдито,
а знае се- малцина са тези,
които се осмеляват да не изпълнят
Волята му…
Никога ! Никога Одисей да не види
отново родната Итака…

Б.Калинов-Странник
21.10.2012г.
Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар